Nieuwsbrief projectgroep GGP en JZ

Nr. 2 28 Maart 2023

Deze tweede nieuwsbrief van de Projectgroep GGP en JZ van het PVH gaat over Gidsen voor Goede Praktijken. Er zijn veel misverstanden over het project Gidsen voor Goede Praktijken van het PVH, dus tijd voor een korte, duidelijke uitleg.

Wat is een Gids voor Goede Praktijken (GGP)?
Een GGP vult de algemene welzijnseisen uit het Besluit houders voor dieren in voor een specifieke soort of soortgroep. De algemene welzijnseisen zijn vaag en daarom is het vaak niet duidelijk hoe je een dier moet houden, huisvesten, voeden en verzorgen of welke kennis je moet hebben om aan
deze eisen te voldoen. Een GGP legt dit precies uit en koppelt dit direct aan de bepalingen van artikel 1.6 tot en met 1.8 van het Besluit houders van dieren. Daarmee is voor iedereen duidelijk wanneer je aan de wettelijke dierenwelzijnseisen voldoet.

Waarom een GGP?
GGP’s hebben een aantal belangrijke voordelen. In de eerste plaats stellen de gidsen vast wanneer aan de wettelijke welzijnseisen voor het houden
van een diersoort of diergroep is voldaan. Dit geeft duidelijkheid en zekerheid: houd je je aan de voorschriften van de gids, dan houd je het dier goed.
Verder zorgt dit ook voor een goede standaard voor het welzijn van gehouden dieren. Zo wordt onder andere duidelijk uitgelegd hoe je aan de fysieke behoefte en gedragsbehoefte van een soort voldoet, zodat ook het dier voordeel heeft bij een GGP. Een belangrijk voordeel is dat een GGP eraan bijdraagt dat het welzijn van gehouden dieren niet wordt benadeeld en de veiligheid van de houder in acht wordt genomen. Daarmee wordt het moeilijk een diersoort nog met een positieflijst te verbieden, aangezien daarvoor moet worden aangetoond dat er een reële kans bestaat op inbreuken op de gezondheid en het welzijn van dieren of de gezondheid en veiligheid van mensen.

Wie schrijven een GGP?
GGP’s worden geschreven door ervaren houders van een soort of soortgroep. Zij hebben de kennis in huis om goed te kunnen aangeven hoe je een diersoort het best kunt huisvesten, voeden en verzorgen en welke kennis je moet hebben. Het auteursrecht blijft ook bij de schrijvers liggen.

De schrijvers worden ondersteund door de Projectgroep GGP en JZ van het PVH. Deze projectgroep
doet het volgende:

 • Coördineren van het opstellen van de GGP’s, zodat er niet dubbel geschreven wordt of soorten
  worden vergeten;
 • Aanleveren van het model en standaardteksten, zoals het doel van de gids en de algemene
  beschrijving van dierenwelzijn en tekstblokken met beschrijvingen van klimaten en habitats;
 • Begeleiden van schrijvers en beantwoorden van vragen;
 • Voorleggen van de GGP aan deskundigen voor een laatste check;
 • Indienen van de GGP bij RVO ter goedkeuring.

Welke GGP’s worden er al geschreven?
Op dit moment worden voor de volgende diersoorten en diergroepen GGP’s geschreven:

 • Boomeekhoorns
 • Russische dwerghamster
 • Chinchilla
 • Bennett’s wallaby
 • Konijn
 • Serval en moeraskat
 • Savannah
 • Witbuikegel, grootooregel en woestijnegel
 • Stinkdier
 • Zebragrasmuis
 • Grote en kleine egeltenrek

We proberen deze GGP’s zoveel mogelijk uit te breiden naar soortgroepen, zodat er meer soorten in één GGP komen. Daarbij moet er wel voldoende samenhang bestaan tussen de soorten, bijvoorbeeld omdat ze tot één geslacht of één familie behoren.

Wie betaalt?
Het laten goedkeuren van een GGP is kostbaar: de leges die aan RVO moeten worden betaald zijn € 1.000,- per gids. Omdat het PVH het GGP-project een belangrijk onderdeel vindt van de toekomst van de dierhouderij, wordt op dit moment onderzocht op welke wijze het PVH kan bijdragen in de
kosten. We proberen de kosten beheersbaar te houden door zoveel mogelijk soorten te bundelen in één GGP.

Meedoen!
Wil je bijdragen aan het GGP-project en je opgeven voor het schrijven van een GGP voor jouw soort
of soortgroep? Geef je hiervoor dan op via de volgende link: https://forms.office.com/r/UPFax1YyD5

De Nieuwsbrief van de Projectgroep GGP en JZ wekelijks ontvangen? Klik op deze link: https://forms.office.com/r/cUCFcsBvL9