Onze show katten

Grand Champion

CatVision Ramsey A Miti

Ras: Savannah F4 SBT

Geboren op 25-01-2019

Kleur : Black tabby Spotted

Showkat
Savannah grand champion

Champion

Dancing Queen (Nala) Of CatVision

Ras: Kurilian Bobtail

Geboren op 07-11-2018

Kleur : Brown Classic Tabby & White (Bloched)

Kurilian Bobtail
TICA show

Champion

Shonsbob Irtysh of CatVision

Ras: Kurilian Bobtail

Geboren op 29-03-2019

Kleur : Golden Tabby

Kurilian Bobtails